Hizmet Politikamız

Burada listelenen hizmetlerimizi müşterilerimize standart paket dahilin de ücretsiz sunarız. Bu hizmetlerden sadece birini veya birkaçını talep eden müşterilerimiz ise ücreti karşılığında yararlanabilirler.

Güvenlik Keşfi

Güvenlik hizmeti talep eden işletmenin güvenlik tasarımını yapar, en uygun yapıyı oluşturur ve en yüksek seviyeyi belirleyerek müşterimize sunarız. Keşif faaliyetimiz insan gücünü, elektronik donanımını, malzemeyi ve her türlü iletişim kaynağını kapsar. (Bu aşamada müşterimize güvenlik alt yapısıyla ilgili her türlü danışmanlık hizmetini de sağlarız.)


Risk Analizi

İşletmenin maruz kalabileceği hırsızlık, yangın, sabotaj gibi tehditleri bütün ayrıntıları ile ortaya koyarız. Bu tehditleri bertaraf etmek üzere alınması gereken önlemleri belirler ve yaptığımız değerlendirmeleri size sunarız.


Koruma Planı

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası gereği can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için her olasılığı tek tek değerlendirir, gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek hasar ve zayiatı asgari seviyede tutabilmek için alınması gereken tüm aksiyonları tespit eder ve sistematik bir şekilde kayıt altına alırız.


5188 Sayılı Yasa Uygulamaları

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası kapsamında yürütülmesi gereken tüm süreçlerin takibi, yönetimi ve uygulaması, müşterimizin güvenlik hizmeti alabilmesi için valilik nezdinde yürütülmesi gereken bürokratik işlemlerin yapılması ve takibi, müşterimize verilecek hizmet sözleşmesinin devlete bildirimi, çalışacak personelin yasal bildirimleri, 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası ve yasaya uygun çalışma düzeni tarafımızdan gerçekleştirilir.


Acil Durum Senaryoları

Yangın, doğal afet, sabotaj, baskın, saldırgan eylem gibi olağan dışı olayların en kısa sürede normale döndürülmesi adına, meydana gelebilecek bu tür olaylara özel senaryolar belirler, görev dağılımını yaparız.


Eğitim

Güvenlik personelinin işe alımlarında, görev öncesindeki merkezi eğitim (özel güvenlik yasası, mesleki eğitim) ile proje oryantasyonunu ve projeye özel eğitimleri veririz. Her bir güvenlik elemanını, çalışacağı kuruluşun yapısı gereğince karşılaşabileceği sosyal olaylarda olası krizlerle baş edebilmek için uygun olan eğitimlere tabi tutarız. (Bu bağlamda bir okulda görevli güvenlik personeli ile bir AVM’de görevli güvenlik personeline farklı eğitimler veririz.) Ayrıca genel ve kişisel güvenliğe yönelik hususlarda bir bakış açısı oluşturmak için, hizmet alan veya bu hizmeti talep eden müşterilerimizin çalışanlarına yönelik “Güvenlik Konsepti” eğitimleri düzenleriz.


Denetim

Güvenlik hizmetinin kalitesini ölçmek üzere çok kademeli bir denetim sistemi uygularız. Bu kademeler, merkez yöneticileri, üst yönetime bağlı gece denetim müdürü ve proje yöneticileri tarafından yapılan denetimlerle belli büyüklükteki projelere yılda üç kez uygulanan Kalite Performansları Değerlendirmelerini (KPD) kapsar.